LẬP TRÌNH VIÊN

Tham gia phát triển, đề xuất giải pháp kỹ thuật các dự án trên các ngôn ngữ/nền tảng như PHP, Android Java, và iOS.

KINH DOANH GIẢI PHÁP

Lập kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng. Công việc thách thức và chế độ lương cao. Thưởng theo năng lực.

KẾ TOÁN VIÊN

Tối ưu hóa hệ thống tài chính công ty, ứng dụng các công cụ về hóa đơn điện tử và hợp đồng điện tử. Theo dõi thanh toán.

KỸ SƯ VOIP

Thiết kế các mạng VOIP cho doanh nghiệp. Hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu các ứng dụng cao cấp trên nền tảng VOIP, Call Center, Apps.

Bạn đang tìm kiếm một công việc? Hãy tìm hiểu thêm

Chúng tôi tìm kiếm những người tài năng từ các lĩnh vực khác nhau để cùng tham gia xây dựng, cống hiến cho nền công nghệ nước nhà Việt Nam.

0 +

Thành viên

0 +

Lĩnh vực

Interested? Let's get in touch!

Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn.
Get started